Elinstigens historia

Enligt berättelser från de äldre i trakten har det varit känt att det funnits en gångstig mellan Källsnäs och Källsby sedan början av 1900-talet. Vid den tiden fanns det en ångbåtsbrygga av trä som gick ut från Stora Tora (skäret som det röda badhuset står på i dag). Människor gick då från Källsby till ångbåtsbryggan för att bland annat hämta post som kom med ångbåten. Stigen har därför fått ett rykte om sig att vara en gammal postväg. 

Till en början gick stigen igenom Knuts torp. I slutet av 1950-talet frågade de första sommarstugeägarna den dåvarande ägaren av gården Källsby Övra 2:2, Karl Gustafsson, om lov att gå någon annan väg för att komma ner till badplatsen. Karl Gustafsson upplät då en remsa längs gärdesgården där stigen går idag.

Stigen har sedan dess varit använd för att ta sig till badplatsen, men den har under blöta somrar bitvis varit svår att ta sig fram på. En början till upprustning av stigen inleddes 1999 på initiativ av Roger Gustafsson, sonson till Karl Gustafsson.

Läs hela historiken i Roger Gustafssons berättelse i två delar :: Del 1 | Del 2 

Stötta oss

Bli medlem

Årsavgift

50 kr/person eller 100 kr/familj

Betala via
Bankgiro 267-8993 eller
Swish 1233652708.

Pengarna används till underhåll av stigen, såsom grusning, gräsklippning m m.

Sällskapets almanacka 2023

Stöd oss genom att köpa vår almanacka för 2022. Den säljs av Jörlanda Bageri och kostar 125 kr. Överskottet går till underhåll av stigen.